2016 – Dammbygge 2

2017-06-07

Nu är den nya dammen helt klar. Vi har planterat ett par växter bakom den, och lagt natursten runt om.
Även bäcken som rinner ner till gamla dammen är klar. Vi har lagt en hel del sten i bäckfåran för att dölja dammduken. Det visade sig vara svårare än vi trodde: var stenarna för små sköljdes de med av vattnet, var de för stora hindrade de vattnet att rinna alls, eftersom bäckfåran är så grund, och lutningen så liten.
Vi pumpar ju vattnet från nedre dammen, via filtret, till övre dammen, där vi lagt ner slangen i ena sidan av dammen så att den mynnar i botten av dammen. En sak som då kan vara värd att nämna är att vi satt en backventil i slangmynningen i övre dammen. Detta för att vattnet inte ska rinna baklänges genom slangen ner till nedre dammen om det skulle bli strömavbrott, eller om man slår av strömmen för att t.ex. göra rent filtret.

2017-05-28

Det har varit en riktigt kall maj, med sex-sju minusgrader flera nätter. Som synes mådde varken irisen eller blodgräset särskilt bra av det. Men spikbladen har i alla fall vuxit och börjat breda ut sig. Men i väntan på att växtligheten ska ta sig så har vi täckt gummiduken med mossa från skogen.

2017-05-06

Nu har vi fyllt sumpzonen med vattenväxtjord och planterat lite växter: japanskt blodgräs, brokiris och spikblad. Spikbladen är de låga växterna närmast kanten mot dammen. Vi hoppas att de ska breda ut sig och så småningom täcka hela kanten.

En näckros finns också på plats i botten av dammen.

2016-10-03

Nu ska ju slangen från filteranläggningen inte längre gå till vattenfallet i stora dammen, utan upp till lilla dammen, så nu har vi grävt en ränna för att lägga ner den i.

Vi har också börjat lägga stenar i bäcken för att dölja dammduken. Eftersom bäcken är så grund kan vi bara ha ganska så små stenar, men vi upptäckte att om stenarna var för små så följde de med vattnet ner i stora dammen.

2016-09-27

Nu har vi en liten bäck som förbinder de två dammarna, men det är svårt att få till den så det blir snyggt och att vattnet rinner där det ska. Det är ju inte så stor höjdskillnad, och helst vill vi ha ett litet fall på slutet, så bäcken blir grund.

2016-09-22

Nu börjar det likna något, men än saknas bäcken….
Och nu har dammduken också kommit på plats.
Precis som med den stora dammen så börjar vi med att lägga en fiberduk i botten för att skydda dammduken från stenar och rötter.

2016-09-21

Nu är det färdiggrävt. Förutom den djupa delen av dammen så blir det en liten sumpzon vid ena sidan också

2016-09-20

Vi gör dammen cirka en meter djup för att kunna ha en näckros som övervintrar i den.

2016-09-19

Första spadtagen.

2016-09-11
Varför nöja sig med en damm när man kan ha två? Det var en större salamander som flyttade in i dammen i somras. Vi vill gärna att den ska stanna kvar, men salamandrar och fisk går inte så bra ihop eftersom fisken äter upp salamanderns ägg. Så då tänkte vi att vi gör en damm till, en liten damm där fiskarna inte kan gå upp, förbunden med den stora dammen via en liten bäck. (Men salamandern är nog egentligen bara en ursäkt: det var så roligt att bygga damm och det skulle vara kul att ha en liten bäck också.)

Här har vi lagt ut en slang för att markera ungefär var den nya dammen och bäcken ska vara.