Vilda djur på tomten

2021-05-15

Ringduva som ligger på ägg i en av tujorna.

2020-07-02

Den här haren brukar komma ut i hästhagen bredvid tomten och äta varje dag.

2020-06-29

Padda

2020-06-26

Flugsnapparhona
Skatunge som väntar på att bli matad.

2020-06-25

Matning av flugsnapparunge.

2020-05-31

Rödhake

2019-09-08

Ängstrollslända?

2019-08-09

Nässelfjäril

2019-08-01

Tistelfjäril

2019-07-24

Långhorning?

2019-07-22

Okända kryp.

2019-07-17

Hare

2019-04-25

Paddor

2019-04-17

Fasanhöna

2019-04-14

Grävling som letar mat bland nedfallna solrosfrön.

2019-04-11

Rödhake

2019-03-14

Sparvhök

2019-02-28

Mus

2019-01-26

Svartmes

2019-01-24

Nötskrika

2018-11-23

Rådjur

2018-07-25

Sädesärla

2018-07-23

Koltrast
Steglits

2018-07-18

Skata

2018-07-16

Talgoxe, stenknäck och korsnäbb svalkar sig i bäcken.

2018-06-07

Fyrfläckad trollslända

2018-05-30

Blå jungfruslända

2018-05-15

Två vattensalamandrar.

2018-05-13

En liten vattensalamanderunge följde med håven när vi drog upp alger ur dammen.

2018-04-25

Stenknäck

2018-02-28

Skogens konung på besök i trädgården.
Älg

2018-02-07

Ett rådjur som äter av det fåglarna spillt på marken.

2018-02-01

Stjärtmes
Talgoxe, blåmes och stjärtmes.

2018-01-21

Blåmesar
Domherre

2017-10-08

Koltrast

2017-05-28

Större hackspett
Ekorre

2017-04-07

Ringduvor

2017-03-21

Fasantupp