2013 – Vedbodsbygge

31 augusti, 2013

Så här snyggt och prydligt blev det när vi staplat in veden.
Fyra kubikmeter ved har vi köpt hem – nu är det dags att bära in den i vedboden.
Här kan man se att vi förstärkt väggen mellan vedbod och förråd med små vertikala ribbor för att det ska gå lätt att stapla ved.
En interiörbild till.
Och så här ser det ut inuti.
Nu har dörrarna fått haspar, så nu är bygget helt klart.

25 augusti, 2013

Nu är båda dörrarna på plats (men inga haspar än – därav pallarna som ska hålla dörrarna stängda).
Nu har det kommit vitt träfoder runt fönstret också.
Här håller Mats på och monterar den lilla dörren på gaveln. Först satte vi upp det vänstra dörrfodret där gångjärnen skulle sitta, sen fäste vi upp dörren och därefter det högra dörrfodret och sist överliggaren.
Dörrfoder till stora dörren.
Fönstret har kommit på plats. Det är fastspänt med små kilar mellan fönsterkarm och vägg.

24 augusti, 2013

Här spikar Mats ihop dörrarna. På baksidan av dörren har vi tre reglar i form av ett Z, och själva dörren består av spontade panelbrädor.
Nu är hängrännan på plats. I stället för stuprör har vi en kedja som vattnet rinner längs med ned i tunnan.

13 augusti, 2013

Här håller vi på och monterar hängrännan. Vi har satt upp en vitmålad takfotsbräda som vi sätter fast hängrännefästena i, med en liten kil emellan för att hängrännan inte ska luta utåt.
Vi har också satt upp vattplåtar ovanpå vindskivorna för att det inte ska tränga in vatten i skarven mellan vindskiva och takpannor.

11 augusti, 2013

De här nymålade kilformade små träbitarna som hänger på tork ska användas när vi monterar hängrännan.

4 augusti, 2013

Och här kan man se att vi fått upp vindskivor och knutbrädor också.
Ovanpå makadamen har vi lagt likadana betongplattor som de som ligger runtom utanför. När vi lagt dit all stenen körde vi med paddan för att det skulle ligga så stadigt som möjligt.
Vi har också satt upp några reglar som avskiljare mellan den mindre vedbodsdelen och förrådsdelen.
Nu har vi lagt makadam och lite grus på hela golvet och jämnat ut.

3 augusti, 2013

Nu är takläkten avsågad jämnt och snyggt och ändträet både på takläkt och takstolar är rödmålat. Och på golvet inne i boden ligger vitmålade vindskivor och knutbrädor på tork.
Här sågar Mats av utstickande takläkt.

28 juli, 2013

Idag har vi kommit riktigt långt: Hela taket är klart och även raden med betongplattor runtom.
Nu har vi täckt marken med markduk, både inne i boden och runtom utanför. Inne i boden har vi sedan börjat lägga makadam för att jämna ut höjdskillnaderna.
Vi tänker lägga en rad med betongplattor runtom utanför hela boden. Här har vi försökt jämna till underlaget lite grann, men det är torrt och hårt att gräva.
Mats i full fart med att lägga betongpannor på taket.
Nu är alla takläkterna fastspikade. Förhoppningsvis har vi räknat rätt så att avståndet mellan dem stämmer med takpannorna.

26 juli, 2013

Mats spikar fast den första takläkten.
Nu är hela fasaden rödmålad.

25 juli, 2013

Idag har vi spikat upp resten av fasadbrädorna.

24 juli, 2013

Och nu har vi målat fasadbrädorna med röd grundfärg.
Nu har vi fått upp den första omgången fasadbrädor runtom.
Mats sågar av fasadbrädorna längst ner så att de ska bli jämnlånga

23 juli, 2013

Nu har vi byggt en ram där det ska bli en dörr på gaveln, och för att det ska bli lite stadigare har vi satt ett par reglar tvärs över hörnet. Vi har även satt upp de första fasadbrädorna på bortre gaveln.

16 juli, 2013

Infästning av takreglarna.
För att snedsträvan inte bara ska luta mot stolpen har vi satt en kloss längst ned som snedsträvan vilar mot.  
Vi kom på att vi nog hade satt för långt mellan takstolarna, så här har vi satt upp några extra reglar som förstärkning mellan takstolarna. Och alla snedsträvorna har kommit på plats.

15 juli, 2013

För att hålla stolparna på plats skråspikar vi med långa spik snett ner genom takstolen.
De vertikala reglarna närmast husväggen hade vi tidigare bara fäst lite  provisoriskt med några spik. Nu har vi förankrat dem ordentligt i huset med tolv cm träskruv, sex skruvar i varje regel.
Nu är nästan hela stommen klar. Vi har satt upp fler horisontella reglar och några snedsträvor.

13 juli, 2013

Vinkeljärn, fästa med ankarskruv, håller ihop regeln med takstolen.
Idag har vi fortsatt med stommen. Alla sju stolpar och de fyra takstolarna är på plats nu. Längst in vid husväggen har vi fäst vertikala reglar som takstolarna vilar på, och vi har även horisontella reglar för att hålla ihop det hela.

12 juli, 2013

Vi har sågat ut i takstolen så att den ska ligga an plant mot stolparna, och fäst den mot utsidan av stolpen med spikplåt och ankarskruv.
Vi har fäst stolparna vid stolpskorna med kraftiga s.k. franska skruvar, fyra i varje.
Nu har vi äntligen kommit ovan marknivå i vårt bygge. De flesta stolparna och en takstol är på plats. Vi har cirka 13 graders lutning på takstolen, vilket vi tror är i minsta laget, men fick bli en kompromiss för att få tillräcklig takhöjd längst ut.
Nu har vi tänkt och räknat och gjort listor på allt materiel som behövs. Efter några turer med släpkärra till olika byggvaruhus har vi fått hem det allra mesta – virke, takpannor, markplattor, diverse skruvar, spikar och beslag, m.m.

8 juli, 2013

Nu är alla plintarna klara. Vi har kontrollerat att stolpskorna står på rät linje och är vågräta. Nu är det bara att vänta några dar tills betongen har torkat.
Idag har vi gjutit alla sju plintarna. I botten på rören lägger vi först en skyffel makadam, och här är Mats i full fart med att blanda betong som vi sedan fyller rören med. Närmare 300 kg betong gick det åt, så det blev ganska svettigt. För att det inte ska bli luftbubblor i betongen försöker vi packa den genom att trycka till med en kraftig käpp. Överst i varje rör gjuter vi fast en stolphållare. För att det ska bli lite distans mellan stolphållaren och plinten lägger vi små brädbitar emellan tills betongen har torkat.

5 juli, 2013

Nu är alla sju hålen klara. Vi har satt ner papprör i dem för att gjuta i, och mätt och sågat av så att alla är på samma höjd.

4 juli, 2013

Mats använder en handdriven jordborr för att göra hålen för plintarna. 120 cm djupa hål blir det.
Nu har vi fraktat bort skräpet och mätt upp och markerat med små pinnar var plintarna ska stå.

2 juli, 2013

Här vid gaveln av huset tänker vi bygga en liten vedbod där det även ska finnas plats att ställa in gräsklippare med mera. Men först behöver vi åka några rundor till Återbruket med allt skräp som står här.