2020 – Stenrabatten, igen

2020-07-13

Malvorna har avlöst aklejorna nu.

2020-06-22

Och så här ser resultatet ut när det blivit sommar. Prästkragar och aklejor blommar för fullt, och det är knopp i malvorna.

2020-04-05

Idag har vi planterat tillbaka växterna igen, men gruppvis. Prästkragar för sig, aklejor för sig, o.s.v. Det blev en bit över; där kommer jag att sätta lite sommarblommor senare. Och så har vi lagt tillbaka alla småstenarna runt rabatten igen.

2020-04-04

Nu har vi börjat med renoveringen av stenrabatten. Först plockar vi bort alla småstenar som ligger runt rabatten.
Sen har vi grävt upp växter av olika sorter (prästkragar, aklejor, malvor, lammöron, m.m.) och sorterat dem. Nu gräver vi om hela rabatten.
Därefter la vi på cirka en decimeter djupt med kompostjord i hela rabatten och körde ned den med jordfräsen.

2019-06-19

Den här rabatten, som vi anlade för några år sedan, håller på att bli helt förvildad. Där inte prästkragarna har tagit över så är det ogräs. Och den fina stenkanten vi la runt om syns inte alls längre. Så här efteråt förstår vi att det inte var någon bra idé att sätta klungor med prästkragar i hela rabatten eftersom de fröar av sig så mycket. Och så var vi alldeles för snåla när vi jordförbättrade – det är tung lerjord överallt. Så det är svårt att rensa ogräs, särskilt när det är torrt. Men till nästa år ska vi försöka göra om den här rabatten.